Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 28 listopada 2022 r. (I C 1334/21)

Paweł Kawarski        30 listopada 2022        Komentarze (0)

Rok temu, informowałem o wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 16 listopada 2021 r. (II C 333/21), w którym stwierdzono nieważność umowy kredytu denominowanego.

Dzisiaj relacja o wyroku wydanym dnia 28 listopada 2022 r. również przez Sąd Okręgowy w Katowicach ws. I C 1334/21.

Sąd uznał, że umowa kredytu indeksowanego jest nieważna i zasądził zwrot środków pobranych od kredytobiorcy w żądanej wysokości w wyniku uznania nieważności umowy kredytu, w oparciu o teorię dwóch kondykcji, przy czym odsetki nie od dnia wezwania skierowanego do banku, lecz od dnia 6 października 2022 r. Dzisiaj publikuję sentencję, natomiast po zapoznaniu się z uzasadnieniem tego rozstrzygnięcia rozważę z klientem wniesienie apelacji.

W każdym razie, do przerwy 1:0.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 600 042 143e-mail: pawel@kawarski.com

„Dwa w jednym”

Paweł Kawarski        28 października 2022        Komentarze (0)

Zbieg okoliczności spowodował, że Sąd Okręgowy w Warszawie wydał jednego dnia 4 października 2022 r. dwa wyroki w sprawach przeze mnie prowadzonych:

  • wyrok w sprawie XXV C 231/22 dotyczący kredytu indeksowanego d. Kredyt Banku S.A., obecnie Santander Bank Polska S.A. – publikuję sentencję
  • wyrok w sprawie XXVIII C 4473/21 dotyczący kredytu denominowanego d. Banku BPH S.A., obecnie Bank Polska Kasa Opieki S.A. – publikuję sentencję

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 600 042 143e-mail: pawel@kawarski.com

„Kamień milowy”

Paweł Kawarski        29 września 2022        Komentarze (0)

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 29 września 2022 r. (XXIV C 942/17) ma dla mnie duże znaczenie merytoryczne, ponieważ dotyczy sprawy, która wymagała znacznego nakładu pracy przez ponad pięć lat (pozew wniesiony 11 września 2017 r.) na tle „kredytu denominowanego udzielonego w złotych”, a także znaczenie symboliczne, ponieważ został wydany w jednej z pierwszych spraw, które podjąłem po przeprowadzce do nowego biura. Jest to „kamień milowy” wyznaczający pierwsze pięć lat mojej praktyki. Publikuję sentencję i uzasadnienie.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 600 042 143e-mail: pawel@kawarski.com

Wyrok Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej z dnia 14 września 2022 r. (I C 1198/21)

Paweł Kawarski        15 września 2022        Komentarze (0)

Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej na mocy wyroku wydanego dnia 14 września 2022 r. (I C 1198/21) uznał, że umowa kredytu „waloryzowanego” (indeksowanego) (nazwa handlowa „MultiPlan”) jest nieważna i zasądził zwrot środków pobranych od kredytobiorcy w żądanej wysokości w wyniku uznania nieważności umowy kredytu, w oparciu o teorię dwóch kondykcji.

Wyrok jest zgodny z roszczeniami pozwu, z wyjątkiem późniejszej daty, od której zasądzono odsetki od pierwszej części roszczenia (od dnia doręczenia pozwu, nie od daty otrzymania wezwania przedsądowego, które zawierało inną podstawę prawną wezwania do zapłaty niż uznana w późniejszym wyroku, zdaniem Sądu uniemożliwiało to zasądzenie odsetek od tej daty). Druga część uwzględnionego roszczenia jest związana z rozszerzeniem powództwa w 2022 r. obejmującego środki wpłacone w latach 2020-2022.

Pozew został wniesiony 8 kwietnia 2021 r. do Sądu Okręgowego w Łodzi, który następnie przekazał sprawę do rozpoznania przez sąd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania powoda. Niezaskarżanie tego postanowienia, w porozumieniu z powodem, okazało się w praktyce dobrą decyzją, nie tylko z uwagi na satysfakcjonujący wyrok, lecz również ze względu na sprawność postępowania.

Publikuję sentencję i uzasadnienie.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 600 042 143e-mail: pawel@kawarski.com

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 8 lipca 2022 r. (VI ACa 424/20)

Paweł Kawarski        29 lipca 2022        Komentarze (0)

Sąd Apelacyjny w Warszawie na mocy wyroku wydanego dnia 8 lipca 2022 r. (VI ACa 424/20) oddalił apelację pozwanego banku od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 27 stycznia 2020 r. (XXV C 2721/18), o którym notatkę opublikowałem w roku 2020. Zatem przedmiotowa umowa kredytu indeksowanego została uznana prawomocnie za nieważną.

Pozew został wniesiony 10 sierpnia 2018 r. r.

Publikuję sentencję i uzasadnienie.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 600 042 143e-mail: pawel@kawarski.com