październik 2015

Definitywny koniec BTE już bliski!

Paweł Kawarski        31 października 2015        2 komentarze

Stosunkowo szybko Sejm uporał się z bankowym tytułem egzekucyjnym, którego sprzeczność z Konstytucją RP stwierdził Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 14 kwietnia 2015 r. (sygn. P 45/12). Precyzyjnie rzecz biorąc, Trybunał orzekł, że art. 96 ust. 1 oraz art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe są niezgodne z […]

Sugestia dla Prezydenta dotycząca tzw. kredytów walutowych

Paweł Kawarski        30 października 2015        Komentarze (0)

Po porzuceniu przez koalicję ustawy restrukturyzacyjnej inicjatywę dotyczącą tzw. kredytów walutowych przejął Prezydent (niektóre z wypowiedzi po wyborze). Z wydarzeń w ostatnim okresie należy odnotować zapowiedź powołania w Kancelarii Prezydenta zespołu przedstawicieli kredytobiorców i kredytodawców oraz ekspertów, którzy przygotowaliby projekt ustawy o pomocy „frankowiczom” (relacja „Parkietu”), wizytę „frankowiczów” w Kancelarii, która miała miejsce 10 października […]