listopad 2015

Kredytobiorca przegrywa sprawę przeciwko bankowi

Paweł Kawarski        24 listopada 2015        Komentarze (0)

Tym razem jeszcze „gorąca” informacja przekazana przez serwis „Lex-Omówienia orzeczeń” na temat wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie wydanego 23 listopada 2015 r. Sąd Apelacyjny oddalił apelację kredytobiorcy domagającego się unieważnienia umowy kredytu we frankach szwajcarskich, w ten sposób wyrok sądu pierwszej instancji (Sądu Okręgowego w Krakowie) stał się prawomocny. Powodem był Tomasz Sadlik, założyciel Stowarzyszenia […]

Kolejny pozew oczekuje na rozpoznanie

Paweł Kawarski        23 listopada 2015        Komentarze (0)

Złożyłem kolejny pozew w sądzie, więc mogę nieco odetchnąć, a przede wszystkim mam czas na napisanie nowej notatki. W tym roku kilka dni urlopu spędziłem na wycieczkach w Tatry Zachodnie i ten niezwykle miły fakt pozwolił mi na sformułowanie pewnego porównania. Złożenie pozwu porównałbym do rozpoczęcia wyprawy w góry, z których każda kolejna jest wyższa […]

„Działamy w interesie wszystkich kredytobiorców”

Paweł Kawarski        18 listopada 2015        Komentarze (0)

Dzisiaj zapraszam Czytelników do lektury wywiadu z p. Arturem Dobrowolskim, członkiem Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu, z którym rozmawiałem w dniu 12 listopada 2015 r. Jaki cel obrało Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu? Stowarzyszenie zamierza doprowadzić do wykonywania umów dot. kredytów hipotecznych denominowanych lub indeksowanych do waluty obcej, jak kredytów złotowych, którymi w istocie rzeczy były od […]

Data, którą warto pamiętać: 27.11.2015 r.

Paweł Kawarski        13 listopada 2015        Komentarze (0)

Nawiązuję do poprzedniej notatki. 12 listopada 2015 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw ustawę z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawa bankowego, na mocy której uchylone zostaną przepisy dotyczące bankowego tytułu wykonawczego (art. 96-98). Wchodzi ona w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj., 27.11.2015 r. Nazwałbym ten dzień pierwszym […]