kwiecień 2016

Ewolucja „ubezpieczenia” niskiego wkładu własnego

Paweł Kawarski        30 kwietnia 2016        Komentarze (0)

Bank nie odpowiedział w ciągu 30 dni na reklamację klienta żądającego zwrotu kwot wpłaconych tytułem składek na „ubezpieczenie” niskiego wkładu własnego wymagane przy zawarciu umowy kredytu (indeksowanego). Wobec tego przystąpiłem do sporządzenia wniosku o przeprowadzenie postępowania przed Arbitrem Bankowym, co jest również okazją do przedstawienia kilku spostrzeżeń związanych z tym zagadnieniem. Celowo używam słowa „ubezpieczenie” […]