czerwiec 2016

Dzisiaj, 6 czerwca 2016 r. Rzecznik Finansowy opublikował „Raport Rzecznika Finansowego. Analiza prawna wybranych postanowień umownych stosowanych przez banki w umowach kredytów indeksowanych do waluty obcej lub denominowanych w walucie obcej zawieranych z konsumentami.” Niezależnie od tego, że za kilka dni przedstawię podsumowanie Raportu, już w tej chwili polecam moim Czytelnikom jego lekturę, a także […]