sierpień 2016

Dlaczego postępowanie przed Arbitrem Bankowym?

Paweł Kawarski        31 sierpnia 2016        Komentarze (0)

Po opublikowaniu notatki „Arbiter Bankowy: UNWW nie jest klauzulą niedozwoloną” w ostatnich dniach klienci i potencjalni klienci pytali mnie dlaczego w ogóle skierowałem sprawę do rozstrzygnięcia przez Arbitra Bankowego. Składa się na to kilka przyczyn, lecz szczególne znaczenie ma obowiązek wynikający z art. 187 § 1 pkt 3) k.p.c. Przepis ten stanowi od 1 stycznia […]

Arbiter Bankowy: UNWW nie jest klauzulą niedozwoloną

Paweł Kawarski        04 sierpnia 2016        Komentarze (0)

W jednym z najnowszych orzeczeń Arbiter Bankowy rozstrzygał roszczenie kredytobiorcy o zwrot kwot wpłaconych tytułem dwóch składek tzw. ubezpieczenia niskiego wkładu własnego (UNWW). Orzeczenie to wydane zostało 27 lipca 2016 r. (sygn. AB-572/16). Arbiter nie podzielił poglądu kredytobiorcy, że tzw. ubezpieczenie niskiego wkładu własnego zawarte jest w niedozwolonej klauzuli umownej. Zdaniem Arbitra, tego typu postanowienie […]

Kancelaria Prezydenta proponuje nową ustawę dla “frankowiczów”

Paweł Kawarski        02 sierpnia 2016        Komentarze (0)

Dzisiaj, 2 sierpnia 2016 r., Kancelaria Prezydenta przedstawiła projekt nowej ustawy dotyczącej “frankowiczów“, konkretnie konsumentów i niektórych jednoosobowych przedsiębiorców, którzy są stronami umowy o kredyt indeksowany, kredyt denominowany, pożyczkę indeksowaną lub pożyczkę denominowaną. Zakres działania projektu ustawy jest dosyć wąski – obejmuje obowiązek zwrotu kwot stanowiących przekroczenie godziwego spreadu walutowego, który nie może być być wyższy […]