listopad 2016

Bank nie wypowiedział umowy, BTE uchylony

Paweł Kawarski        28 listopada 2016        Komentarze (0)

Kilka dni temu za pośrednictwem Portalu Informacyjnego Sądów Apelacji Warszawskiej po rozpoznaniu powództwa o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego w postaci bankowego tytułu egzekucyjnego wystawionego przeciwko kredytobiorcom przez Raiffeisen Bank Polska S.A. w Warszawie w 2013 r., udostępnił Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie, uzasadnienie wyroku wydanego dnia 3 listopada 2016 r. (sygn. akt VII […]

Orzecznictwo dotyczące tzw. ubezpieczenia niskiego wkładu własnego

Paweł Kawarski        22 listopada 2016        Komentarze (0)

W poprzedniej notatce sygnalizowałem opublikowanie zestawienia dotyczącego kredytów walutowych (indeksowanych, denominowanych). Wywiązując się częściowo z tej deklaracji przygotowałem zestawienie orzecznictwa dot. tzw. ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. Zgromadziłem w tabeli podstawowe dane opisujące wyroki: sygnatura, data wydania, sąd, numer w rejestrze klauzul niedozwolonych prowadzonym przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Znakomita większość wyroków zamieszczonych w tabeli […]