czerwiec 2018

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20 czerwca 2018 r., III CZP 29/17

Paweł Kawarski        20 czerwca 2018        Komentarze (0)

W dniu 20 czerwca 2018 r. Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów podjął uchwałę w postępowaniu o sygn. akt III CZP 29/17: „Oceny, czy postanowienie umowne jest niedozwolone (art. 385[1] § 1 k.c.), dokonuje się według stanu z chwili zawarcia umowy.” Uchwała ta została podjęta w odpowiedzi na wniosek Rzecznika Finansowego z dnia 3 kwietnia […]

Przedawnienie roszczeń na nowych zasadach

Paweł Kawarski        09 czerwca 2018        Komentarze (0)

Zwykle duże zainteresowanie zagadnieniem przedawnienia uległo wzmożeniu z uwagi na uchwalenie w dniu 13 kwietnia 2018 r. ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła zmiany mogące zainteresować konsumentów zarówno, gdy podnoszą oni roszczenia, jak i będących w sytuacji, gdy roszczenia są kierowane przeciwko nim. W tej notatce omawiam te […]