Listopad 2020

UNWW ponownie sprzeczne z prawem

Paweł Kawarski        28 listopada 2020        Komentarze (0)

Sąd Okręgowy w Warszawie dnia 25.11.2020 r. (V Ca 2625/19) oddalił apelacje Kredytobiorców i Banku od wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie z dnia 2 lipca 2019 r. (I C 3195/18). Wyrok ten oznacza, że w niniejszej sprawie uznano: postanowienia dotyczące ubezpieczenia niskiego wkładu własnego kwalifikują się jako niedozwolone, postanowienia dotyczące „ubezpieczenia w zakresie […]

“Sędzio #StosujPrawoUE”

Paweł Kawarski        07 listopada 2020        Komentarze (0)

Podobnie jak w styczniu 2019 r., Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu prowadzi akcję informacyjną mającą na celu doprowadzenie do stosowania przez sądy Dyrektywy 93/13. Jest to istotne, ponieważ “przepisy dotyczące nieuczciwych postanowień umownych stanowią implementację do krajowego systemu prawnego dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich (Dz. […]