maj 2021

Trybunał Sprawiedliwości w kolejnym wyroku w sprawie C-485/19 interpretował stosowanie zasady skuteczności prawa unijnego, oraz art. 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 dyrektywy 93/13, w odpowiedzi na pytania Sądu Okręgowego w Preszowie, Słowacja: 1) Czy art. 47 [Karty Praw Podstawowych UE] i dorozumiane prawo konsumenta do skutecznego środka ochrony prawnej należy interpretować w […]

Z uwagi na abdykację Sądu Najwyższego, poprzez uchylenie się w dniu 11 maja 2021 r. od podjęcia uchwały w sprawie III CZP 11/21, mam możliwość uzupełnienia notatki z 29 stycznia 2020 r., w której informowałem o wyroku Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim wydanym w dniu 27 stycznia 2020 r. w sprawie I C 416/16. Strona […]