sierpień 2021

W nawiązaniu do notatki „Raz na wozie, raz pod wozem”, w której informowałem m.in. o wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie z dnia 30 października 2020 r. (VI C 2218/19), na mocy którego zasądzono od mBanku S.A. na rzecz Kredytobiorców zwrot opłaconych przez nich kosztów ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, dzisiaj mogę postawić kropkę nad […]

Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów podjął w dniu 7 maja 2021 r. uchwałę III CZP 6/21: Niedozwolone postanowienie umowne (art. 3851 § 1 k.c.) jest od początku, z mocy samego prawa, dotknięte bezskutecznością na korzyść konsumenta, który może udzielić następczo świadomej i wolnej zgody na to postanowienie i w ten sposób przywrócić mu skuteczność […]