styczeń 2022

Orzecznictwo TSUE w 2021 r.

Paweł Kawarski        31 stycznia 2022        Komentarze (0)

W 2021 r. Trybunał Sprawiedliwości UE wydał kilka orzeczeń interpretujących dyrektywę 93/13 w sprawach z udziałem banków i kredytobiorców, których przedmiotem były umowy kredytu z elementem walutowym: wyrok z dnia 29 kwietnia 2021 r. ws. C-19/20 (*) postanowienie z dnia 10 czerwca 2021 r. ws. C-198/20 (*) wyrok z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawach połączonych […]