marzec 2022

Jak to się robi w Warszawie – kalendarium

Paweł Kawarski        31 marca 2022        Komentarze (0)

2008.09.19 – zawarcie „Umowy Kredytu” 2018.06.08 – reklamacja 2018.07.10 – odpowiedź Banku na reklamację 2018.09.19  – pozew 2019.01.18 – odpowiedź na pozew 2019.03.22 – replika 2020.03.12 – stanowisko Prezesa UOKiK 2021.03.04 – przesłuchanie powoda 2021.08.17 – istotny pogląd Rzecznika Finansowego 2021.11.10 – stanowisko końcowe powoda 2022.03.29 – wyrok Sąd Okręgowy w Warszawie zasądził na rzecz […]

Blisko rok temu opublikowałem notatkę „Orzecznictwo TSUE w 2020 r. – raport Rzecznika Finansowego”. Jeszcze wcześniej, w 2020 r. informowałem o publikacji „Analiza Rzecznika Finansowego zagadnień dotyczących kredytów z elementem walutowym”. Dzisiaj informuję o kolejnym raporcie Rzecznika, którym jest „Analiza aktualnych zagadnień dotyczących kredytów 2021”, zamieszczonym w dniu 1 marca 2022 r. na stronie internetowej […]