kwiecień 2022

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2022 r. (XXIV C 83/20)

Paweł Kawarski        20 kwietnia 2022        Komentarze (0)

Sąd Okręgowy w Warszawie na mocy wyroku wydanego dnia 20 kwietnia 2022 r. (XXIV C 83/20) uznał, że umowa kredytu indeksowanego jest nieważna i zasądził zwrot środków pobranych od kredytobiorców w żądanej wysokości, w oparciu o teorię dwóch kondykcji. Wyrok jest zgodny z roszczeniami pozwu, z wyjątkiem późniejszej daty, od której zasądzono odsetki. Pozew został […]

Z powrotem na wozie, czyli skuteczna apelacja

Paweł Kawarski        01 kwietnia 2022        Komentarze (0)

Tytuł dzisiejszej notatki może wydawać się nieco zaskakujący, lecz będzie zrozumiały, gdy wyjaśnię, że nawiązuje on do tytułu notatki opublikowanej w październiku 2020 r. pod tytułem Raz na wozie, raz pod wozem. Wymieniłem w niej m.in. wyrok wydany dnia 7 sierpnia 2020 r. (II C 1579/19), na mocy którego Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił powództwo […]