lipiec 2022

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 8 lipca 2022 r. (VI ACa 424/20)

Paweł Kawarski        29 lipca 2022        Komentarze (0)

Sąd Apelacyjny w Warszawie na mocy wyroku wydanego dnia 8 lipca 2022 r. (VI ACa 424/20) oddalił apelację pozwanego banku od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 27 stycznia 2020 r. (XXV C 2721/18), o którym notatkę opublikowałem w roku 2020. Zatem przedmiotowa umowa kredytu indeksowanego została uznana prawomocnie za nieważną. Pozew został wniesiony […]