wrzesień 2022

„Kamień milowy”

Paweł Kawarski        29 września 2022        Komentarze (0)

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 29 września 2022 r. (XXIV C 942/17) ma dla mnie duże znaczenie merytoryczne, ponieważ dotyczy sprawy, która wymagała znacznego nakładu pracy przez ponad pięć lat (pozew wniesiony 11 września 2017 r.) na tle „kredytu denominowanego udzielonego w złotych”, a także znaczenie symboliczne, ponieważ został wydany w jednej z […]

Wyrok Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej z dnia 14 września 2022 r. (I C 1198/21)

Paweł Kawarski        15 września 2022        Komentarze (0)

Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej na mocy wyroku wydanego dnia 14 września 2022 r. (I C 1198/21) uznał, że umowa kredytu „waloryzowanego” (indeksowanego) (nazwa handlowa „MultiPlan”) jest nieważna i zasądził zwrot środków pobranych od kredytobiorcy w żądanej wysokości w wyniku uznania nieważności umowy kredytu, w oparciu o teorię dwóch kondykcji. Wyrok jest zgodny z roszczeniami pozwu, […]