październik 2022

„Dwa w jednym”

Paweł Kawarski        28 października 2022        Komentarze (0)

Zbieg okoliczności spowodował, że Sąd Okręgowy w Warszawie wydał jednego dnia 4 października 2022 r. dwa wyroki w sprawach przeze mnie prowadzonych: wyrok w sprawie XXV C 231/22 dotyczący kredytu indeksowanego d. Kredyt Banku S.A., obecnie Santander Bank Polska S.A. – publikuję sentencję wyrok w sprawie XXVIII C 4473/21 dotyczący kredytu denominowanego d. Banku BPH […]