grudzień 2022

Beczka miodu i dwie łyżki dziegciu

Paweł Kawarski        30 grudnia 2022        Komentarze (0)

W notatce z 31 marca 2022 r. informowałem o wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 29 marca 2022 r., w którym przesłankowo stwierdzono nieważność umowy kredytu „denominowanego”. Dzisiaj informuję, że w dniu 28 grudnia 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał wyrok, w sprawie o sygn. I ACa 594/22, na skutek apelacji pozwanego banku, na […]