marzec 2023

„Wydział Frankowy” w dobrej formie

Paweł Kawarski        31 marca 2023        Komentarze (0)

Dzisiaj publikuję sentencję kolejnego postanowienia o zawieszeniu obowiązku spłat w toku procesu. Jest to postanowienie wydane w dniu 15 marca 2023 r. przez Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny o udzieleniu zabezpieczenia roszczenia niepieniężnego o  ustalenie, że nie istnieje stosunek prawny wynikający z umowy kredytu mieszkaniowego. Sąd postanowił o unormowaniu praw i obowiązków stron polegającym […]