grudzień 2023

Prawo zatrzymania nadal obecne w orzecznictwie Sądu Apelacyjnego w Warszawie

Paweł Kawarski        29 grudnia 2023        Komentarze (0)

Po osiemnastu miesiącach od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2022 r. (XXIV C 83/20) ustalającego nieważność umowy kredytu hipotecznego i zasądzającego odnośne kwoty na rzecz powodów, w dniu 11 grudnia 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał wyrok w sprawie I ACa 1167/22 w wyniku rozpoznania apelacji i zarzutu zatrzymania pozwanego Banku. […]