Arbiter Bankowy: UNWW nie jest klauzulą niedozwoloną

Paweł Kawarski        04 sierpnia 2016        Komentarze (0)

W jednym z najnowszych orzeczeń Arbiter Bankowy rozstrzygał roszczenie kredytobiorcy o zwrot kwot wpłaconych tytułem dwóch składek tzw. ubezpieczenia niskiego wkładu własnego (UNWW). Orzeczenie to wydane zostało 27 lipca 2016 r. (sygn. AB-572/16).

Arbiter nie podzielił poglądu kredytobiorcy, że tzw. ubezpieczenie niskiego wkładu własnego zawarte jest w niedozwolonej klauzuli umownej. Zdaniem Arbitra, tego typu postanowienie wyraża zabezpieczenie spłaty kredytu, a bank jest uprawniony i zobowiązany do otrzymywania zabezpieczeń.

Tym niemniej, Arbiter orzekł o obowiązku zwrotu na rzecz kredytobiorcy drugiej składki. Rozstrzygnięcie uzasadnił tym, że w umowie kredytowej został wskazany konkretny ubezpieczyciel, a druga z kolei pobrana składka dotyczyła ubezpieczenia w innym towarzystwie bez uprzedniej zmiany umowy kredytu. Fakt ten był również jednym z zarzutów kredytobiorcy. W tej sytuacji Arbiter uznał, że nie było podstawy do pobrania przez bank drugiej składki.

Wprawdzie orzeczenie Arbitra może budzić pewien niedosyt, to można stwierdzić, że w praktyce otwiera ono drogę do żądania zwrotu kolejnych składek.

Uznanie musi budzić sprawność postępowania, które zostało zakończone po dwóch miesiącach od wniesienia wniosku przez pełnomocnika kredytobiorcy.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 600 042 143e-mail: pawel@kawarski.com

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: