Beczka miodu i dwie łyżki dziegciu

Paweł Kawarski        30 grudnia 2022        Komentarze (0)

W notatce z 31 marca 2022 r. informowałem o wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 29 marca 2022 r., w którym przesłankowo stwierdzono nieważność umowy kredytu „denominowanego”.

Dzisiaj informuję, że w dniu 28 grudnia 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał wyrok, w sprawie o sygn. I ACa 594/22, na skutek apelacji pozwanego banku, na mocy którego zmienił wyrok Sądu Okręgowego w ten sposób, że oddalił powództwo o zapłatę odsetek ustawowych za opóźnienie oraz zastrzegł, że wypłata zasądzonych kwot głównych nastąpi „po zaofiarowaniu zwrotu na rzecz pozwanego Banku” kwoty kredytu. Publikuję sentencję, natomiast uzasadnienie po jego otrzymaniu.

Wyrok jest prawomocny. Od wyroku obu stronom przysługuje skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.

Oddalenie apelacji co do zasady to jak beczka miodu, lecz pozbawienie kredytobiorcy odsetek i uwzględnienie zarzutu zatrzymania to jak dwie łyżki dziegciu.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 600 042 143e-mail: pawel@kawarski.com

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: