bankowy tytuł egzekucyjny

Pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego – uzasadnienie wyroku II C 1240/15

Paweł Kawarski        13 grudnia 2017        Komentarze (0)

W lipcowej notatce „Kolejny BTE obalony” sygnalizowałem wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga z dnia 28 lipca 2017 r., na mocy którego tytuł wykonawczy – bankowy tytuł egzekucyjny wystawiony przez Raiffeisen Bank Polska S.A. z klauzulą wykonalności – został pozbawiony wykonalności (II C 1240/15). Kilka dni temu otrzymałem ten wyrok z uzasadnieniem. Zdaniem Sądu za pozbawieniem wykonalności […]

Kolejny BTE obalony

Paweł Kawarski        29 lipca 2017        Komentarze (0)

W dniu 28 lipca 2017 r. Sąd Okręgowy Warszawa-Praga pozbawił wykonalności tytuł wykonawczy – bankowy tytuł egzekucyjny, zaopatrzony w klauzulę wykonalności, wystawiony przez Raiffeisen Bank Polska S.A. dotyczący niespłaconego w terminie kredytu indeksowanego (sygn. II C 1240/15). Jak wynika z ustnego uzasadnienia, Sąd oparł rozstrzygnięcie na następujących przesłankach: pracownik Banku, która sporządził oświadczenie o wypowiedzeniu […]

O przerwaniu biegu przedawnienia

Paweł Kawarski        20 kwietnia 2017        Komentarze (0)

Dzisiaj, czyli 20.04.2017 r., „Rzeczpospolita” publikuje dwa teksty, które mogą zainteresować posiadaczy tzw. kredytów walutowych: Pierwszy z nich „Kredyty frankowe – sprawdź, jak wygrać z bankiem”, którego autorem jest Marek Domagalski, zawiera ogólny opis roszczeń kredytobiorców. Chciałbym zwrócić uwagę na powołane tam sygnatury wyroków wydanych w sprawach kredytowych: wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z 16 […]

Test na cierpliwość: zabezpieczenie powództwa tuż przed II licytacją

Paweł Kawarski        15 marca 2017        Komentarze (1)

W kolejnym pozwie o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego (w postaci bankowego tytułu egzekucyjnego), złożonym w sądzie 15 lutego 2017 r. zawarłem wniosek o zabezpieczenie powództwa (art. 730 § 1 k.p.c.) poprzez zawieszenie postępowania egzekucyjnego. Było to istotne, gdyż termin II licytacji nieruchomości kredytobiorców został wyznaczony na 14 marca 2017 r. Sądy są dosyć mocno obciążone […]

Po dłuższym oczekiwaniu cierpliwość moich Czytelników i moja została nagrodzona, bowiem dzisiaj, 11 stycznia 2017 r., Sąd Najwyższy opublikował uzasadnienie wyroku z dnia 8 września 2015 r. w sprawie II CSK 750/15. Sygnalizowałem to orzeczenie w notatce „Kasacja banku oddalona przez Sąd Najwyższy”. Sąd Najwyższy podzielił większość ustaleń Sądu Apelacyjnego w Szczecinie w wyroku z […]