Bez kategorii

Beczka miodu i dwie łyżki dziegciu

Paweł Kawarski        30 grudnia 2022        Komentarze (0)

W notatce z 31 marca 2022 r. informowałem o wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 29 marca 2022 r., w którym przesłankowo stwierdzono nieważność umowy kredytu „denominowanego”. Dzisiaj informuję, że w dniu 28 grudnia 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał wyrok, w sprawie o sygn. I ACa 594/22, na skutek apelacji pozwanego banku, na […]

Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 3 czerwca 2022 r. (XII C 620/19)

Paweł Kawarski        03 czerwca 2022        Komentarze (0)

Sąd Okręgowy w Łodzi na mocy wyroku wydanego dnia 3 czerwca 2022 r. (XII C 620/19) uznał, że umowa kredytu „waloryzowanego” (indeksowanego) jest nieważna i zasądził zwrot środków pobranych od kredytobiorców w żądanej wysokości (nadpłata), w oparciu o teorię dwóch kondykcji. Wyrok jest zgodny z roszczeniami pozwu, z wyjątkiem późniejszej daty, od której zasądzono odsetki […]

Z powrotem na wozie, czyli skuteczna apelacja

Paweł Kawarski        01 kwietnia 2022        Komentarze (0)

Tytuł dzisiejszej notatki może wydawać się nieco zaskakujący, lecz będzie zrozumiały, gdy wyjaśnię, że nawiązuje on do tytułu notatki opublikowanej w październiku 2020 r. pod tytułem Raz na wozie, raz pod wozem. Wymieniłem w niej m.in. wyrok wydany dnia 7 sierpnia 2020 r. (II C 1579/19), na mocy którego Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił powództwo […]

Blisko rok temu opublikowałem notatkę „Orzecznictwo TSUE w 2020 r. – raport Rzecznika Finansowego”. Jeszcze wcześniej, w 2020 r. informowałem o publikacji „Analiza Rzecznika Finansowego zagadnień dotyczących kredytów z elementem walutowym”. Dzisiaj informuję o kolejnym raporcie Rzecznika, którym jest „Analiza aktualnych zagadnień dotyczących kredytów 2021”, zamieszczonym w dniu 1 marca 2022 r. na stronie internetowej […]

Jak to się robi w Katowicach – kalendarium

Paweł Kawarski        17 listopada 2021        Komentarze (0)

2008.02.29 – zawarcie umowy kredytu „Własny Kąt hipoteczny” 2018.04.03 – reklamacja 2018.07.06 – wniosek do Rzecznika Finansowego 2020.06.19 – opinia Rzecznika Finansowego 2020.10.05 – pozew (skierowany do Sądu Okręgowego w Warszawie) 2021.01.12 – odpowiedź na pozew 2021.01.30 – postanowienie o przekazaniu sprawy do Sądu Okręgowego w Katowicach 2021.07.05 – replika 2021.10.26 – przesłuchanie świadka i […]