Dyrektywa 93/13

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 29.04.2024 r.

Paweł Kawarski        30 kwietnia 2024        Komentarze (0)

Sąd Okręgowy w Warszawie w dniu 29 kwietnia 2024 r. (II C 1461/23) wydał wyrok, w którym zasądził na rzecz powodów żądane kwoty odpowiadające świadczeniom we frankach szwajcarskich (wyłącznie nadwyżka ponad pierwotne świadczenie banku), ze względu na nieważność umowy kredytu denominowanego. Z uwagi na uprzednie wykonanie umowy Sąd oddalił żądanie ustalenia nieważności umowy. Pozew wniesiony […]

Jeden bank, jeden sąd, dwa wyroki

Paweł Kawarski        29 marca 2024        Komentarze (0)

Poniższe zestawienie dwóch spraw zakończonych wyrokami wydanymi w marcu 2024 r. ilustruje jak odmiennymi drogami podąża orzecznictwo w sprawach z elementem waluty obcej – franka szwajcarskiego.    

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 14.02.2024 r.

Paweł Kawarski        28 lutego 2024        Komentarze (0)

Sąd Okręgowy w Warszawie w dniu 14 lutego 2024 r. (IV C 119/24) wydał wyrok, w którym ustalił, że umowa kredytu indeksowanego (do franka szwajcarskiego) jest nieważna. Z uwagi na upadłość pozwanego, Getin Noble Bank S.A., Sąd zawiesił postępowanie o zapłatę. Pozew wniesiony 6 maja 2019 r., więc Sąd zdążył wydać wyrok tuż przed piątą […]

Umowa b. Lukas Banku uznana za nieważną

Paweł Kawarski        31 stycznia 2024        Komentarze (0)

W sierpniu 2023 r. informowałem o zawieszeniu spłat w ekspresowym tempie zarządzonym przez Sąd Okręgowy w Krakowie w dniu 27 lipca 2023 r. (I C 3284/23). Równie szybko Sąd rozstrzygnął spór z następcą prawnym pierwotnego kredytodawcy, Lukas Banku S.A., gdyż wyrok w sprawie wydał już dnia 6 listopada 2023 r. ustalając, że nie istnieje stosunek […]

Prawo zatrzymania nadal obecne w orzecznictwie Sądu Apelacyjnego w Warszawie

Paweł Kawarski        29 grudnia 2023        Komentarze (0)

Po osiemnastu miesiącach od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2022 r. (XXIV C 83/20) ustalającego nieważność umowy kredytu hipotecznego i zasądzającego odnośne kwoty na rzecz powodów, w dniu 11 grudnia 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał wyrok w sprawie I ACa 1167/22 w wyniku rozpoznania apelacji i zarzutu zatrzymania pozwanego Banku. […]