Dyrektywa 93/13

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 6 lipca 2021 r., III CZP 41/20

Paweł Kawarski        06 lipca 2021        Komentarze (0)

W oczekiwaniu na uchwałę w sprawie III CZP 11/21, Sąd Najwyższy rozpatrzył w dniu 6 lipca 2021 r. w sprawie III CZP 41/20 kolejne pytania dotyczące sposobów rozliczeń świadczeń z nieważnej umowy kredytowej przedstawione przez Sąd Apelacyjny w Warszawie w drodze postanowienia z dnia 5 lutego 2020 r. (I ACa 333/19). Z uwagi na podjęte […]

Czy jest możliwe zawieszenie spłat – stanowisko XXVIII Wydziału Cywilnego

Paweł Kawarski        28 czerwca 2021        Komentarze (0)

Jedną z najistotniejszych wiadomości opublikowanych w czerwcu 2021 r. jest informacja o stanowisku sędziów Sądu Okręgowego w Warszawie orzekających w XXVIII Wydziale Cywilnym o tym, że będą oni uwzględniać wnioski o zabezpieczenie powództwa poprzez wstrzymanie obowiązku spłat rat w sytuacji gdy „frankowicz” spłacił już więcej, niż pożyczył. Oczywiście należy odnosić to do kwoty otrzymanego kredytu […]

Trybunał Sprawiedliwości w kolejnym wyroku w sprawie C-485/19 interpretował stosowanie zasady skuteczności prawa unijnego, oraz art. 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 dyrektywy 93/13, w odpowiedzi na pytania Sądu Okręgowego w Preszowie, Słowacja: 1) Czy art. 47 [Karty Praw Podstawowych UE] i dorozumiane prawo konsumenta do skutecznego środka ochrony prawnej należy interpretować w […]

W notatce z 16 lutego 2021 r. informowałem o wyroku z dnia 10 lutego 2021 r., w którym Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie V Ca 2606/19 rozpoznał apelację pozwanych i uchylił wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie z dnia 2 października 2017 r. (II C 1656/17). Dzisiaj publikuję uzasadnienie wyroku Sądu drugiej instancji.

Orzecznictwo TSUE w 2020 r. – raport Rzecznika Finansowego

Paweł Kawarski        18 marca 2021        Komentarze (0)

W oczekiwaniu na uchwałę Izby Cywilnej Sądu Najwyższego (III CZP 11/21), której powzięcie zostało przeniesione na 13 kwietnia 2021 r., będziemy mieli chwilę czasu na zapoznanie się z kolejnym raportem Rzecznika Finansowego „Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczące ochrony klientów rynku bankowego i kapitałowego w 2020 r.”, opublikowanym w dniu 18 marca 2021 r. na […]