kredyt denominowany

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 29.04.2024 r.

Paweł Kawarski        30 kwietnia 2024        Komentarze (0)

Sąd Okręgowy w Warszawie w dniu 29 kwietnia 2024 r. (II C 1461/23) wydał wyrok, w którym zasądził na rzecz powodów żądane kwoty odpowiadające świadczeniom we frankach szwajcarskich (wyłącznie nadwyżka ponad pierwotne świadczenie banku), ze względu na nieważność umowy kredytu denominowanego. Z uwagi na uprzednie wykonanie umowy Sąd oddalił żądanie ustalenia nieważności umowy. Pozew wniesiony […]

Umowa b. Lukas Banku uznana za nieważną

Paweł Kawarski        31 stycznia 2024        Komentarze (0)

W sierpniu 2023 r. informowałem o zawieszeniu spłat w ekspresowym tempie zarządzonym przez Sąd Okręgowy w Krakowie w dniu 27 lipca 2023 r. (I C 3284/23). Równie szybko Sąd rozstrzygnął spór z następcą prawnym pierwotnego kredytodawcy, Lukas Banku S.A., gdyż wyrok w sprawie wydał już dnia 6 listopada 2023 r. ustalając, że nie istnieje stosunek […]

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 06.09.2023 r. – modelowy

Paweł Kawarski        30 września 2023        Komentarze (0)

Blisko dwa lata temu informowałem o wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 16.11.2021 r. (II C 333/21) ustalającego nieważność umowy kredytu hipotecznego „Własny Kąt hipoteczny” („denominowanego”) i zasądzającego odnośne kwoty dla powodów. Dzisiaj czas na relację z postępowania odwoławczego. W dniu 06.09.2023 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach wydał wyrok w sprawie I ACa 698/22 w […]

Zawieszenie spłat – w ekspresowym tempie

Paweł Kawarski        31 sierpnia 2023        Komentarze (0)

Sąd Okręgowy w Krakowie w dniu 27 lipca 2023 r. wydał postanowienie ws. I C 3284/23, na mocy którego wstrzymał obowiązek dokonywania spłat rat określonych w umowie kredytu (denominowanego) zawartej w 2008 r. z LUKAS Bankiem S.A. oraz zakazał pozwanemu Credit Agricole Bank Polska S.A. przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji o niedokonywaniu spłat rat. […]

Zarzut zatrzymania – uwzględniony

Paweł Kawarski        25 lipca 2023        Komentarze (0)

Sąd Okręgowy w Warszawie w dniu 4 lipca 2023 r. ws. XXV C 1064/20 wydał wyrok, w którym ustalił, że umowa kredytu denominowanego (do franka szwajcarskiego) jest nieważna i zasądził w wyniku tego uznania zwrot środków pobranych od kredytobiorców w wysokości bliskiej żądanej, w oparciu o teorię dwóch kondykcji. Tym razem Sąd uwzględnił zarzut zatrzymania, […]