kredyt denominowany

„Dwa w jednym”

Paweł Kawarski        28 października 2022        Komentarze (0)

Zbieg okoliczności spowodował, że Sąd Okręgowy w Warszawie wydał jednego dnia 4 października 2022 r. dwa wyroki w sprawach przeze mnie prowadzonych: wyrok w sprawie XXV C 231/22 dotyczący kredytu indeksowanego d. Kredyt Banku S.A., obecnie Santander Bank Polska S.A. – publikuję sentencję wyrok w sprawie XXVIII C 4473/21 dotyczący kredytu denominowanego d. Banku BPH […]

„Kamień milowy”

Paweł Kawarski        29 września 2022        Komentarze (0)

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 29 września 2022 r. (XXIV C 942/17) ma dla mnie duże znaczenie merytoryczne, ponieważ dotyczy sprawy, która wymagała znacznego nakładu pracy przez ponad pięć lat (pozew wniesiony 11 września 2017 r.) na tle „kredytu denominowanego udzielonego w złotych”, a także znaczenie symboliczne, ponieważ został wydany w jednej z […]

Jak to się robi w Warszawie – kalendarium

Paweł Kawarski        31 marca 2022        Komentarze (0)

2008.09.19 – zawarcie „Umowy Kredytu” 2018.06.08 – reklamacja 2018.07.10 – odpowiedź Banku na reklamację 2018.09.19  – pozew 2019.01.18 – odpowiedź na pozew 2019.03.22 – replika 2020.03.12 – stanowisko Prezesa UOKiK 2021.03.04 – przesłuchanie powoda 2021.08.17 – istotny pogląd Rzecznika Finansowego 2021.11.10 – stanowisko końcowe powoda 2022.03.29 – wyrok Sąd Okręgowy w Warszawie zasądził na rzecz […]

Orzecznictwo TSUE w 2021 r.

Paweł Kawarski        31 stycznia 2022        Komentarze (0)

W 2021 r. Trybunał Sprawiedliwości UE wydał kilka orzeczeń interpretujących dyrektywę 93/13 w sprawach z udziałem banków i kredytobiorców, których przedmiotem były umowy kredytu z elementem walutowym: wyrok z dnia 29 kwietnia 2021 r. ws. C-19/20 (*) postanowienie z dnia 10 czerwca 2021 r. ws. C-198/20 (*) wyrok z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawach połączonych […]

Jak to się robi w Katowicach – kalendarium

Paweł Kawarski        17 listopada 2021        Komentarze (0)

2008.02.29 – zawarcie umowy kredytu „Własny Kąt hipoteczny” 2018.04.03 – reklamacja 2018.07.06 – wniosek do Rzecznika Finansowego 2020.06.19 – opinia Rzecznika Finansowego 2020.10.05 – pozew (skierowany do Sądu Okręgowego w Warszawie) 2021.01.12 – odpowiedź na pozew 2021.01.30 – postanowienie o przekazaniu sprawy do Sądu Okręgowego w Katowicach 2021.07.05 – replika 2021.10.26 – przesłuchanie świadka i […]