Kredyt indeksowany

Prawomocne postanowienie o zabezpieczeniu powództwa

Paweł Kawarski        21 września 2021        Komentarze (0)

W notatce z dnia 28 czerwca 2021 r. „Czy jest możliwe zawieszenie spłat – stanowisko XXVIII Wydziału Cywilnego” informowałem o wydaniu na mój wniosek postanowienia o zabezpieczeniu powództwa (XXVIII C 5488/21). Zabezpieczenie roszczenia o ustalenie nieważności umowy kredytu hipotecznego polega na unormowaniu praw i obowiązków stron postępowania na czas jego trwania poprzez „zwolnienie powodów z […]

W nawiązaniu do notatki „Raz na wozie, raz pod wozem”, w której informowałem m.in. o wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie z dnia 30 października 2020 r. (VI C 2218/19), na mocy którego zasądzono od mBanku S.A. na rzecz Kredytobiorców zwrot opłaconych przez nich kosztów ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, dzisiaj mogę postawić kropkę nad […]

Przy okazji wyznaczenia na dzień 2 września 2021 r. kolejnego posiedzenia w celu podjęcia przez Sąd Najwyższy uchwały w sprawie III CZP 11/21, możemy odnotować, że większość instytucji zajęła stanowisko w odpowiedzi na postanowienie z dnia 11 maja 2021 r.: Prezes Narodowego Banku Polskiego, Rzecznik Finansowy, Rzecznik Praw Dziecka, Rzecznik Praw Obywatelskich. Dlaczego napisałem “większość […]

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 6 lipca 2021 r., III CZP 41/20

Paweł Kawarski        06 lipca 2021        Komentarze (0)

W oczekiwaniu na uchwałę w sprawie III CZP 11/21, Sąd Najwyższy rozpatrzył w dniu 6 lipca 2021 r. w sprawie III CZP 41/20 kolejne pytania dotyczące sposobów rozliczeń świadczeń z nieważnej umowy kredytowej przedstawione przez Sąd Apelacyjny w Warszawie w drodze postanowienia z dnia 5 lutego 2020 r. (I ACa 333/19). Z uwagi na podjęte […]

Czy jest możliwe zawieszenie spłat – stanowisko XXVIII Wydziału Cywilnego

Paweł Kawarski        28 czerwca 2021        Komentarze (0)

Jedną z najistotniejszych wiadomości opublikowanych w czerwcu 2021 r. jest informacja o stanowisku sędziów Sądu Okręgowego w Warszawie orzekających w XXVIII Wydziale Cywilnym o tym, że będą oni uwzględniać wnioski o zabezpieczenie powództwa poprzez wstrzymanie obowiązku spłat rat w sytuacji gdy „frankowicz” spłacił już więcej, niż pożyczył. Oczywiście należy odnosić to do kwoty otrzymanego kredytu […]