Kredyt indeksowany

Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 28 listopada 2022 r. (I C 1334/21)

Paweł Kawarski        30 listopada 2022        Komentarze (0)

Rok temu, informowałem o wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 16 listopada 2021 r. (II C 333/21), w którym stwierdzono nieważność umowy kredytu denominowanego. Dzisiaj relacja o wyroku wydanym dnia 28 listopada 2022 r. również przez Sąd Okręgowy w Katowicach ws. I C 1334/21. Sąd uznał, że umowa kredytu indeksowanego jest nieważna i zasądził […]

„Dwa w jednym”

Paweł Kawarski        28 października 2022        Komentarze (0)

Zbieg okoliczności spowodował, że Sąd Okręgowy w Warszawie wydał jednego dnia 4 października 2022 r. dwa wyroki w sprawach przeze mnie prowadzonych: wyrok w sprawie XXV C 231/22 dotyczący kredytu indeksowanego d. Kredyt Banku S.A., obecnie Santander Bank Polska S.A. – publikuję sentencję wyrok w sprawie XXVIII C 4473/21 dotyczący kredytu denominowanego d. Banku BPH […]

Wyrok Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej z dnia 14 września 2022 r. (I C 1198/21)

Paweł Kawarski        15 września 2022        Komentarze (0)

Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej na mocy wyroku wydanego dnia 14 września 2022 r. (I C 1198/21) uznał, że umowa kredytu „waloryzowanego” (indeksowanego) (nazwa handlowa „MultiPlan”) jest nieważna i zasądził zwrot środków pobranych od kredytobiorcy w żądanej wysokości w wyniku uznania nieważności umowy kredytu, w oparciu o teorię dwóch kondykcji. Wyrok jest zgodny z roszczeniami pozwu, […]

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 8 lipca 2022 r. (VI ACa 424/20)

Paweł Kawarski        29 lipca 2022        Komentarze (0)

Sąd Apelacyjny w Warszawie na mocy wyroku wydanego dnia 8 lipca 2022 r. (VI ACa 424/20) oddalił apelację pozwanego banku od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 27 stycznia 2020 r. (XXV C 2721/18), o którym notatkę opublikowałem w roku 2020. Zatem przedmiotowa umowa kredytu indeksowanego została uznana prawomocnie za nieważną. Pozew został wniesiony […]

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 1 czerwca 2022 r. (XXVIII C 4920/22)

Paweł Kawarski        01 czerwca 2022        Komentarze (0)

Sąd Okręgowy w Warszawie na mocy wyroku wydanego dnia 1 czerwca 2022 r. (XXVIII C 4920/22) uznał, że umowa kredytu indeksowanego jest nieważna i zasądził zwrot środków pobranych od kredytobiorców w żądanej wysokości, w oparciu o teorię dwóch kondykcji. Wyrok jest zgodny z roszczeniami pozwu, z wyjątkiem późniejszej daty, od której zasądzono odsetki (od dnia […]