kredyt złotowy

Przedawnienie roszczeń na nowych zasadach

Paweł Kawarski        09 czerwca 2018        Komentarze (0)

Zwykle duże zainteresowanie zagadnieniem przedawnienia uległo wzmożeniu z uwagi na uchwalenie w dniu 13 kwietnia 2018 r. ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła zmiany mogące zainteresować konsumentów zarówno, gdy podnoszą oni roszczenia, jak i będących w sytuacji, gdy roszczenia są kierowane przeciwko nim. W tej notatce omawiam te […]

Test na cierpliwość: zabezpieczenie powództwa tuż przed II licytacją

Paweł Kawarski        15 marca 2017        Komentarze (1)

W kolejnym pozwie o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego (w postaci bankowego tytułu egzekucyjnego), złożonym w sądzie 15 lutego 2017 r. zawarłem wniosek o zabezpieczenie powództwa (art. 730 § 1 k.p.c.) poprzez zawieszenie postępowania egzekucyjnego. Było to istotne, gdyż termin II licytacji nieruchomości kredytobiorców został wyznaczony na 14 marca 2017 r. Sądy są dosyć mocno obciążone […]

Ile czasu potrzeba na podpisanie umowy kredytowej?

Paweł Kawarski        22 lutego 2017        3 komentarze

Odpowiedź brzmi: „To zależy gdzie? W Polsce – maksymalnie 1 godz., we Francji – minimum 10 dni.” Ale zacznę od początku. Około 3 miesięcy temu mój brat zapytał mnie „Paweł, skoro zajmujesz się kredytami czy pomógłbyś mi w obliczeniu odsetek? Chciałbym zaoszczędzić spłacając mój obecny kredyt hipoteczny kredytem o niższym oprocentowaniu proponowanym przez inne banki.” […]

Sąd Najwyższy: opłata egzekucyjna zawiera VAT

Paweł Kawarski        22 grudnia 2016        Komentarze (0)

Dzisiejsza notatka nie dotyczy bezpośrednio niedozwolonego charakteru umowy kredytu indeksowanego lub denominowanego, jednakże opisuje zagadnienie, które dotyczy kredytobiorców z tytułu tych kredytów, a także kredytobiorców złotowych, o ile w stosunku do nich prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Sąd Najwyższy podjął dnia 7 lipca 2016 r. uchwałę (III CZP 34/16): „Komornik sądowy, określając wysokość kosztów postępowania egzekucyjnego, […]

Postępowanie przed Rzecznikiem Finansowym – zmiany od 10 stycznia 2017 r.

Paweł Kawarski        20 grudnia 2016        Komentarze (0)

W nawiązaniu do notatki z 15 września 2016 r. „Postępowanie przed Rzecznikiem Finansowym” chciałbym zasygnalizować Czytelnikom, że 10 stycznia 2017 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 26 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Ustawa ma zastosowanie do rozwiązywania sporów konsumenckich, czyli sporów wynikających z umowy zawartej między konsumentem a przedsiębiorcą. Ustawę stosuje się […]