Rzecznik Finansowy

Czego dotyczy przedawnienie i czy należy się go obawiać?

Paweł Kawarski        29 maja 2018        Komentarze (0)

Do najczęściej zadawanych przez potencjalnych klientów pytań należą pytania o przedawnienie, np. ,,Czy z uwagi na mijający termin 10 lat od zawarcia umowy moja umowa się przedawni? Czy można jeszcze cokolwiek zrobić w tej sytuacji?” Dzisiaj jest to zrozumiałe, skoro w latach 2006-2009 zawierano najwięcej umów kredytów indeksowanych i denominowanych. Pytania dotyczące przedawnienia stają się […]

O przerwaniu biegu przedawnienia

Paweł Kawarski        20 kwietnia 2017        Komentarze (0)

Dzisiaj, czyli 20.04.2017 r., „Rzeczpospolita” publikuje dwa teksty, które mogą zainteresować posiadaczy tzw. kredytów walutowych: Pierwszy z nich „Kredyty frankowe – sprawdź, jak wygrać z bankiem”, którego autorem jest Marek Domagalski, zawiera ogólny opis roszczeń kredytobiorców. Chciałbym zwrócić uwagę na powołane tam sygnatury wyroków wydanych w sprawach kredytowych: wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z 16 […]

Postępowanie przed Rzecznikiem Finansowym – zmiany od 10 stycznia 2017 r.

Paweł Kawarski        20 grudnia 2016        Komentarze (0)

W nawiązaniu do notatki z 15 września 2016 r. „Postępowanie przed Rzecznikiem Finansowym” chciałbym zasygnalizować Czytelnikom, że 10 stycznia 2017 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 26 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Ustawa ma zastosowanie do rozwiązywania sporów konsumenckich, czyli sporów wynikających z umowy zawartej między konsumentem a przedsiębiorcą. Ustawę stosuje się […]

Postępowanie przed Rzecznikiem Finansowym

Paweł Kawarski        15 września 2016        Komentarze (0)

W notatce „Dlaczego postępowanie przed Arbitrem Bankowym?” sygnalizowałem przedstawienie postępowania przed Rzecznikiem Finansowym. Postępowanie regulują dwa akty prawne: – ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1348 z późn. zm.) (art. 35-42), oraz – rozporządzenie Ministra Finansów z […]

Dlaczego postępowanie przed Arbitrem Bankowym?

Paweł Kawarski        31 sierpnia 2016        Komentarze (0)

Po opublikowaniu notatki „Arbiter Bankowy: UNWW nie jest klauzulą niedozwoloną” w ostatnich dniach klienci i potencjalni klienci pytali mnie dlaczego w ogóle skierowałem sprawę do rozstrzygnięcia przez Arbitra Bankowego. Składa się na to kilka przyczyn, lecz szczególne znaczenie ma obowiązek wynikający z art. 187 § 1 pkt 3) k.p.c. Przepis ten stanowi od 1 stycznia […]