UNWW

W nawiązaniu do notatki „Raz na wozie, raz pod wozem”, w której informowałem m.in. o wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie z dnia 30 października 2020 r. (VI C 2218/19), na mocy którego zasądzono od mBanku S.A. na rzecz Kredytobiorców zwrot opłaconych przez nich kosztów ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, dzisiaj mogę postawić kropkę nad […]

Raz na wozie, raz pod wozem

Paweł Kawarski        30 października 2020        Komentarze (0)

Trzy ostatnie wyroki wydane w sprawach, w których jestem pełnomocnikiem konsumentów, oraz postanowienie w wyniku przygotowanego zażalenia: 12.10.2020 r. – wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie (IV C 439/19), oddalenie powództwa Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu przeciwko Kredytobiorcom. Wyrok nieprawomocny, Kredytobiorcy złożyli wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku. 26.10.2020 r. – doręczenie wyroku Sądu Okręgowego w […]

Czego dotyczy przedawnienie i czy należy się go obawiać?

Paweł Kawarski        29 maja 2018        Komentarze (0)

Do najczęściej zadawanych przez potencjalnych klientów pytań należą pytania o przedawnienie, np. ,,Czy z uwagi na mijający termin 10 lat od zawarcia umowy moja umowa się przedawni? Czy można jeszcze cokolwiek zrobić w tej sytuacji?” Dzisiaj jest to zrozumiałe, skoro w latach 2006-2009 zawierano najwięcej umów kredytów indeksowanych i denominowanych. Pytania dotyczące przedawnienia stają się […]

Orzecznictwo dotyczące tzw. ubezpieczenia niskiego wkładu własnego

Paweł Kawarski        22 listopada 2016        Komentarze (0)

W poprzedniej notatce sygnalizowałem opublikowanie zestawienia dotyczącego kredytów walutowych (indeksowanych, denominowanych). Wywiązując się częściowo z tej deklaracji przygotowałem zestawienie orzecznictwa dot. tzw. ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. Zgromadziłem w tabeli podstawowe dane opisujące wyroki: sygnatura, data wydania, sąd, numer w rejestrze klauzul niedozwolonych prowadzonym przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Znakomita większość wyroków zamieszczonych w tabeli […]

Arbiter Bankowy: UNWW nie jest klauzulą niedozwoloną

Paweł Kawarski        04 sierpnia 2016        Komentarze (0)

W jednym z najnowszych orzeczeń Arbiter Bankowy rozstrzygał roszczenie kredytobiorcy o zwrot kwot wpłaconych tytułem dwóch składek tzw. ubezpieczenia niskiego wkładu własnego (UNWW). Orzeczenie to wydane zostało 27 lipca 2016 r. (sygn. AB-572/16). Arbiter nie podzielił poglądu kredytobiorcy, że tzw. ubezpieczenie niskiego wkładu własnego zawarte jest w niedozwolonej klauzuli umownej. Zdaniem Arbitra, tego typu postanowienie […]