UNWW

Czego dotyczy przedawnienie i czy należy się go obawiać?

Paweł Kawarski        29 maja 2018        Komentarze (0)

Do najczęściej zadawanych przez potencjalnych klientów pytań należą pytania o przedawnienie, np. ,,Czy z uwagi na mijający termin 10 lat od zawarcia umowy moja umowa się przedawni? Czy można jeszcze cokolwiek zrobić w tej sytuacji?” Dzisiaj jest to zrozumiałe, skoro w latach 2006-2009 zawierano najwięcej umów kredytów indeksowanych i denominowanych. Pytania dotyczące przedawnienia stają się […]

Orzecznictwo dotyczące tzw. ubezpieczenia niskiego wkładu własnego

Paweł Kawarski        22 listopada 2016        Komentarze (0)

W poprzedniej notatce sygnalizowałem opublikowanie zestawienia dotyczącego kredytów walutowych (indeksowanych, denominowanych). Wywiązując się częściowo z tej deklaracji przygotowałem zestawienie orzecznictwa dot. tzw. ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. Zgromadziłem w tabeli podstawowe dane opisujące wyroki: sygnatura, data wydania, sąd, numer w rejestrze klauzul niedozwolonych prowadzonym przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Znakomita większość wyroków zamieszczonych w tabeli […]

Arbiter Bankowy: UNWW nie jest klauzulą niedozwoloną

Paweł Kawarski        04 sierpnia 2016        Komentarze (0)

W jednym z najnowszych orzeczeń Arbiter Bankowy rozstrzygał roszczenie kredytobiorcy o zwrot kwot wpłaconych tytułem dwóch składek tzw. ubezpieczenia niskiego wkładu własnego (UNWW). Orzeczenie to wydane zostało 27 lipca 2016 r. (sygn. AB-572/16). Arbiter nie podzielił poglądu kredytobiorcy, że tzw. ubezpieczenie niskiego wkładu własnego zawarte jest w niedozwolonej klauzuli umownej. Zdaniem Arbitra, tego typu postanowienie […]

Replika Rzecznika Finansowego na „Uwagi ZBP”

Paweł Kawarski        08 lipca 2016        Komentarze (0)

Po kolejnych kilku dniach Rzecznik Finansowy ustosunkował się do stanowiska ZBP zawartego w „Uwagach” publikując 27 czerwca 2016 r. Replikę w formie listu do Prezesa Związku Banków Polskich. Rzecznik odniósł się szczegółowo do poszczególnych zarzutów formułowanych w stanowisku ZBP i niezależnie od ich oceny należy ten sposób dyskusji przyjąć z satysfakcją. Tego aspektu formalnego w […]

Odpowiedź ZBP na „Raport Rzecznika Finansowego”

Paweł Kawarski        06 lipca 2016        Komentarze (0)

Związek Banków Polskich opublikował 16 czerwca 2016 r. „Uwagi ZBP” stanowiące odpowiedź na „Raport Rzecznika Finansowego”, do którego nawiązałem w poprzedniej notatce „Rzecznik Finansowy: klauzule walutowe niezgodne z prawem bankowym i kodeksem cywilnym”. ZBP odniósł się krytycznie do „Raportu” (nawiasem mówiąc nazywając go „Opinią”), ale to oczywiście nie stanowi zaskoczenia. Stanowisko ZBP omawia tylko niektóre […]