warunki zmiany oprocentowania

Zawieszenie spłat – w ekspresowym tempie

Paweł Kawarski        31 sierpnia 2023        Komentarze (0)

Sąd Okręgowy w Krakowie w dniu 27 lipca 2023 r. wydał postanowienie ws. I C 3284/23, na mocy którego wstrzymał obowiązek dokonywania spłat rat określonych w umowie kredytu (denominowanego) zawartej w 2008 r. z LUKAS Bankiem S.A. oraz zakazał pozwanemu Credit Agricole Bank Polska S.A. przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji o niedokonywaniu spłat rat. […]

Orzecznictwo dotyczące warunków zmiany oprocentowania

Paweł Kawarski        06 maja 2017        Komentarze (0)

W ubiegłym roku przygotowałem tabelaryczne zestawienie sygnatur, pod którymi sądy orzekały w sprawach tzw. ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, które opublikowałem w notatce „Orzecznictwo dotyczące tzw. ubezpieczenia niskiego wkładu własnego”. Dzisiaj kontynuuję serię publikacją tabeli zawierającej dane orzeczeń Sądu Najwyższego oraz wyroków sądów powszechnych dotyczących warunków zmiany oprocentowania. Tabela zawiera podstawowe dane opisujące wyroki: sygnatura, data wydania, […]