zabezpieczenie powództwa

Zawieszenie spłat – w ekspresowym tempie

Paweł Kawarski        31 sierpnia 2023        Komentarze (0)

Sąd Okręgowy w Krakowie w dniu 27 lipca 2023 r. wydał postanowienie ws. I C 3284/23, na mocy którego wstrzymał obowiązek dokonywania spłat rat określonych w umowie kredytu (denominowanego) zawartej w 2008 r. z LUKAS Bankiem S.A. oraz zakazał pozwanemu Credit Agricole Bank Polska S.A. przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji o niedokonywaniu spłat rat. […]

„Wydział Frankowy” w dobrej formie

Paweł Kawarski        31 marca 2023        Komentarze (0)

Dzisiaj publikuję sentencję kolejnego postanowienia o zawieszeniu obowiązku spłat w toku procesu. Jest to postanowienie wydane w dniu 15 marca 2023 r. przez Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny o udzieleniu zabezpieczenia roszczenia niepieniężnego o  ustalenie, że nie istnieje stosunek prawny wynikający z umowy kredytu mieszkaniowego. Sąd postanowił o unormowaniu praw i obowiązków stron polegającym […]

Prawomocne postanowienie o zabezpieczeniu powództwa

Paweł Kawarski        21 września 2021        Komentarze (0)

W notatce z dnia 28 czerwca 2021 r. „Czy jest możliwe zawieszenie spłat – stanowisko XXVIII Wydziału Cywilnego” informowałem o wydaniu na mój wniosek postanowienia o zabezpieczeniu powództwa (XXVIII C 5488/21). Zabezpieczenie roszczenia o ustalenie nieważności umowy kredytu hipotecznego polega na unormowaniu praw i obowiązków stron postępowania na czas jego trwania poprzez „zwolnienie powodów z […]