zabezpieczenie powództwa

Prawomocne postanowienie o zabezpieczeniu powództwa

Paweł Kawarski        21 września 2021        Komentarze (0)

W notatce z dnia 28 czerwca 2021 r. „Czy jest możliwe zawieszenie spłat – stanowisko XXVIII Wydziału Cywilnego” informowałem o wydaniu na mój wniosek postanowienia o zabezpieczeniu powództwa (XXVIII C 5488/21). Zabezpieczenie roszczenia o ustalenie nieważności umowy kredytu hipotecznego polega na unormowaniu praw i obowiązków stron postępowania na czas jego trwania poprzez „zwolnienie powodów z […]