„Działamy w interesie wszystkich kredytobiorców”

Paweł Kawarski        18 listopada 2015        Komentarze (0)

Dzisiaj zapraszam Czytelników do lektury wywiadu z p. Arturem Dobrowolskim, członkiem Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu, z którym rozmawiałem w dniu 12 listopada 2015 r.

Jaki cel obrało Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu?

Stowarzyszenie zamierza doprowadzić do wykonywania umów dot. kredytów hipotecznych denominowanych lub indeksowanych do waluty obcej, jak kredytów złotowych, którymi w istocie rzeczy były od początku. Ma to potwierdzenie w wyrokach Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Dążymy również do usunięcia z umów postanowień abuzywnych oraz systemowego przywrócenia przejrzystości procedur finansowych, zakończenia manipulowania spread’ami, arbitralnego ustalania wysokości WIBOR czy ukrywania kosztów dodatkowych – dążymy do uzdrowienia systemu bankowego.

Działamy w interesie wszystkich kredytobiorców – zarówno pseudowalutowych, jak i złotowych.

W skrócie, chcemy przywrócenia zwierzchności Konstytucji RP nad niejawnymi ustaleniami międzybankowymi.

Kiedy i dlaczego zaangażował się Pan w działalność Stowarzyszenia?

Zacząłem aktywnie działać w styczniu 2015 r., jako mieszkaniec Warszawy, przy pierwszych protestach pod Pałacem Prezydenckim tuż po skokowym wzroście franka. W Stowarzyszeniu SBB jestem od II Ogólnopolskiej Manifestacji. Dlaczego? Mam dość traktowania mnie jak niewolnika.

Banki są chyba jedynym podmiotem rynkowym, którego nie obowiązują zasady odpowiedzialności za produkty i skutki własnej działalności. W swych rodzimych państwach mają zakaz udzielania toksycznych kredytów pseudowalutowych – ze względu na wysoce destruktywny charakter tego typu pochodnych instrumentów finansowych. Sądy Hiszpanii i Chorwacji nazwały je opcjami spekulacyjnymi.

Przystąpiłem do Stowarzyszenia, ponieważ uważam, że Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli, jest demokratycznym państwem prawnym realizującym zasady sprawiedliwości społecznej. W Konstytucji nie ma słowa o tym, by Polska była korporacją realizującą egoistyczne cele instytucji bankowych.

Jakie rozwiązanie Stowarzyszenie proponuje dla osób zadłużonych z tytułu tzw. kredytów walutowych?

Główne działania kierujemy w stronę całościowego – ustawowego – rozwiązania tego problemu.

Czy mógłbym prosić Pana o krótką ocenę ustawy restrukturyzacyjnej z 5 sierpnia 2015 r.

Ustawa sankcjonowała niezgodne z prawem postanowienia umów i powodowała jednorazowe umorzenie 50% różnicy salda. Powodowało to wzrost rat pozostałych do spłaty o ok. 15%.

Na czym polega inicjatywa dot. nowej ustawy restrukturyzacyjnej?

Ma uregulować kredyty zarówno denominowane, jak i indeksowane, „odwalutowując” je wg kursu z dnia udzielenia kredytu dla osób fizycznych i przedsiębiorców, co definitywnie usunęłoby ryzyko kursowe. Zmienia też oprocentowanie kredytów na oprocentowanie oparte o stopę referencyjną NBP powiększoną o marżę banku – także od dnia udzielenia kredytu, likwiduje spread’y. Wreszcie, co bardzo ważne, podobnie jak w krajach anglosaskich, określa górną granicę odpowiedzialności kredytobiorcy na wartość nieruchomości.

Czy członkowie Stowarzyszenia i indywidualni kredytobiorcy korzystają z drogi procesowej?

Tak, kredytobiorcy korzystają z pozwów zbiorowych oraz indywidualnych.

Czy indywidualni kredytobiorcy napotykają przeszkody w korzystaniu z tej drogi?

Istnieją takie przeszkody, największymi przeszkodami są wysokie koszty procesów (zarówno jeśli chodzi o koszty sądowe, jak i koszty prawników) oraz ich przewlekłość.

Czy organy Państwa (KNF, RPO, UOKiK) współpracują ze Stowarzyszeniem?

KNF broni raczej systemu bankowego, natomiast UOKiK i RPO mają niedostateczne uprawnienia ustawowe.

Dziękuję za rozmowę, życzę powodzenia w realizacji celów Stowarzyszenia i „zmiany klimatu” na bardziej przyjazny dla kredytobiorców, w tym ze strony prawników.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 600 042 143e-mail: pawel@kawarski.com

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: