O mnie

 

Drogi Czytelniku! Witaj w moim blogu!

Być może zastanawiasz się dlaczego podjąłem się prowadzenia bloga na temat „kredytów walutowych” z perspektywy kredytobiorców?

Jest tego kilka przyczyn.

Wraz ze wzrostem kursu franka szwajcarskiego, problemy kredytobiorców stawały się coraz powszechniej dyskutowane i jednocześnie coraz bardziej dotkliwe. Spowodowało to, że zacząłem interesować się uwarunkowaniami prawnymi udzielonych kredytów. Przyszło mi to tym łatwiej, że w przeszłości prowadziłem większe i mniejsze potyczki z bankami w sprawach dotyczących mnie osobiście, a niekiedy służyłem bliższym i dalszym znajomym pomocą w różnych zagadnieniach bankowych.

Druga przyczyna jest efektem tego, że w debacie publicznej dotyczącej tych kredytów zdecydowaną przewagę ma strona kredytodawców, natomiast kredytobiorcy – mimo tego, że często są obciążani winą za zaistniałą sytuację, nie mają możliwości wypowiadania swoich racji. Uważam to za naruszenie zasady Audiatur et altera pars, która jest jedną z najbardziej istotnych zasad w stosowaniu prawa. Niniejszy blog mógłby przyczynić się do zrównoważenia dyskusji w imię realizacji tej zasady.

Na koniec wymieniłbym jeszcze satysfakcję z publikowania tekstów, które ze względu na formę i objętość nie kwalifikują się do publikacji w prasie, i które – mam nadzieję – zasługują na podzielenie się z Czytelnikami. Stanowią one również urozmaicenie mojej praktyki.

Publikacje na blogu procentują w toku prowadzenia działalności w mojej indywidualnej Kancelarii Radcy Prawnego, której usługi są dedykowane konsumentom i jednocześnie kredytobiorcom na mocy umów kredytów złotowych i „walutowych”. Różnorodność zagadnień z jakimi spotykam się w toku pracy zawodowej i zdobyte doświadczenia pozwalają mi na odpowiednie reagowanie na potrzeby klientów.

Jestem absolwentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, którego dyplom otrzymałem w 1992 r., aplikację radcowską ukończyłem w 1996 r. Od 23 listopada 2001 r. jestem członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

W miarę dysponowania wolnym czasem i unikalnymi pomysłami publikuję artykuły dotyczące różnych dziedzin prawa w prasie specjalistycznej; odnośniki do niektórych z nich zamieściłem w zakładce „Publikacje” na stronie mojej Kancelarii.

*****