Od 15.04.2023 r. dostęp do „Wydziału Frankowego” ograniczony

Paweł Kawarski        01 kwietnia 2023        Komentarze (0)

Nieco ponad 2 lata (od 1 kwietnia 2021 r.) kredytobiorcy mogli wnosić pozwy do specjalnego wydziału Sądu Okręgowego w Warszawie – XXVIII Wydziału Cywilnego, aby zakwestionować umowę kredytu indeksowanego lub denominowanego. Ta możliwość zakończy się 14 kwietnia 2023 r., bowiem w dniu 15 kwietnia 2023 r. wchodzi w życie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, która została opublikowana w Dzienniku Ustaw (poz. 614) w dniu 31 marca br.

Na podstawie art. 18 powyższej nowelizacji przez najbliższych 5 lat konsument będzie mógł wytoczyć powództwo wyłącznie przed sąd, w którego okręgu ma on miejsce zamieszkania:

Art. 18. 1. W okresie 5 lat od dnia wejścia w życie niniejszego przepisu powództwo konsumenta o roszczenie związane z zawarciem umowy kredytu waloryzowanego, denominowanego lub indeksowanego do waluty innej niż waluta polska, w tym o ustalenie istnienia lub nieistnienia wynikającego z niej stosunku prawnego, o ustalenie bezskuteczności postanowień tej umowy lub o zwrot świadczeń związanych z jej zawarciem, wytacza się wyłącznie przed sąd, w którego okręgu powód ma miejsce zamieszkania.
2. Przelew wierzytelności związanej z zawarciem umowy, o której mowa w ust. 1, nie wpływa na właściwość sądu określoną w tym przepisie. Pozew zawiera oznaczenie miejsca zamieszkania konsumenta.

Właściwość Sądu Okręgowego w Warszawie, a więc również XXVIII Wydziału Cywilnego wyznaczona jest przez właściwość stosownych Sądów Rejonowych, którą można ustalić na stronie internetowej tego Sądu.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 600 042 143e-mail: pawel@kawarski.com

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: