Odpowiedź ZBP na „Raport Rzecznika Finansowego”

Paweł Kawarski        06 lipca 2016        Komentarze (0)

Związek Banków Polskich opublikował 16 czerwca 2016 r. „Uwagi ZBP” stanowiące odpowiedź na „Raport Rzecznika Finansowego”, do którego nawiązałem w poprzedniej notatce „Rzecznik Finansowy: klauzule walutowe niezgodne z prawem bankowym i kodeksem cywilnym”.

ZBP odniósł się krytycznie do „Raportu” (nawiasem mówiąc nazywając go „Opinią”), ale to oczywiście nie stanowi zaskoczenia. Stanowisko ZBP omawia tylko niektóre kwestie poruszone w „Raporcie”:

  1. „Uwagi ogólne” – zawierają szkic zagadnień ekonomicznych związanych z kredytami walutowymi i indeksowanymi.
  2. „Procesowe znaczenie Opinii Rzecznika”
  3. „Kwestia dopuszczalności klauzul walutowych w świetle art. 69 ust. 1 pr. bankowego”

W tej niezwykle istotnej kwestii Związek banków Polskich powołuje wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 stycznia 2016 r. (I CSK 1049/14), który był wymieniony w „Raporcie”, lecz cytuje fragmenty uzasadnienia w nim nie powołane. Wyrok ten zasługuje na odrębne omówienie, ale warto w tym miejscu przytoczyć odnośny fragment:

Tak ujęta „umowa kredytu indeksowanego” mieści się, oczywiście, w konstrukcji ogólnej umowy kredytu bankowego i stanowi jej możliwy wariant (art. 3531 k.c. w zw. z art. 69 prawa bankowego). Nie byłoby zatem podstaw do twierdzenia (i tak też nie twierdzi pozwany Bank), że w obrocie prawnym doszło do wykształcenia się jakiegoś odrębnego, oryginalnego typu umowy bankowej, powiązanej w sposób szczególny z kursem złotego do walut obcych w chwili wydania i zwrotu sumy kredytowej i tym samym – zakładającej szczególny sposób określania wysokości zadłużenia kredytobiorcy w stosunku kredytowym.

Związek cytuje również opinię Rzecznika Generalnego Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 17 września 2015 r. i podnosi kwestie „ustawy antyspreadowej” z 29 lipca 2011 r.

  1. „Wpływ abstrakcyjnej kontroli wzorca umowy na sprawy indywidualne”
  2. „Tabele kursów – uzasadnienie stosowania kursów kupna i sprzedaży”
  3. „Wybrane orzeczenia dotyczące kredytów indeksowanych i denominowanych pominięte w opinii Rzecznika”

Punkt ten zawiera sygnatury ok. 30 wyroków, które w opinii ZBP wydawane są na niekorzyść kredytobiorców i nie potwierdzają tez RF.

Stanowisko ZBP odnosi się tylko do niektórych aspektów prawnych poruszonych w „Raporcie RF”, a do wielu zagadnień w ogóle nie odnosi. Tytułem przykładu, bankowa izba nie zajęła stanowiska w kwestiach warunków zmiany oprocentowania kredytów, tzw. ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, nieuwzględniania ujemnej wartości wskaźnika LIBOR, z tego powodu omawiany dokument pozostawia niedosyt. Tym niemniej z pewnością lektura „Stanowiska ZBP” może stanowić punkt odniesienia w toku formułowania roszczeń przeciwko bankom, w szczególności, pozwoli na orientację z jakimi kontrargumentami spotkają się kredytobiorcy.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 600 042 143e-mail: pawel@kawarski.com

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: