Orzecznictwo dotyczące warunków zmiany oprocentowania

Paweł Kawarski        06 maja 2017        Komentarze (0)

W ubiegłym roku przygotowałem tabelaryczne zestawienie sygnatur, pod którymi sądy orzekały w sprawach tzw. ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, które opublikowałem w notatce „Orzecznictwo dotyczące tzw. ubezpieczenia niskiego wkładu własnego”.

Dzisiaj kontynuuję serię publikacją tabeli zawierającej dane orzeczeń Sądu Najwyższego oraz wyroków sądów powszechnych dotyczących warunków zmiany oprocentowania.

Tabela zawiera podstawowe dane opisujące wyroki: sygnatura, data wydania, sąd wyrokujący, chronologicznie pod kątem daty uchwały lub wyroku sądu pierwszej instancji, a także cytaty z uzasadnienia. Większość wyroków jest dostępna wraz z uzasadnieniami na Portalu Orzeczeń Sądów Powszechnych [https://orzeczenia.ms.gov.pl/] lub w bazie orzeczeń Sądu Najwyższego [http://www.sn.pl/orzecznictwo/SitePages/Baza_orzeczen.aspx].

Zestawienie nie jest wyczerpujące, lecz zawiera orzeczenia najczęściej powoływane zarówno w innych orzeczeniach, jak i piśmiennictwie. Spośród orzeczeń dostępnych na bieżąco szczególną uwagę należy zwrócić na następujące:

  • wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 listopada 2011 r., sygn. I CSK 46/11 (dotyczy BRE Bank S.A.)
  • postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 21 grudnia 2011 r., sygn. I CSK 310/11 (dotyczy Gospodarczego Banku Spółdzielczego w B.)

orzeczenia wydawane w postępowaniu grupowym dotyczącym mBanku:

  • wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 3 lipca 2013 r., sygn. II C 1693/10 (uzasadnienie)
  • wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 30 kwietnia 2014 r., sygn. I ACa 1209/13
  • wyrok SN z dnia 14 maja 2015 r., sygn. II CSK 768/14,

Zestawienie jest dostępne po kliknięciu łącza warunki zmiany oprocentowania.

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 600 042 143e-mail: pawel@kawarski.com

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: