Polska sprawa przed TSUE: wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie (XXV C 1255/17)

Paweł Kawarski        03 stycznia 2020        Komentarze (0)

Pierwsza notatka w Nowym Roku stanowi kontynuację ostatniej notatki opublikowanej w Starym Roku pt. „Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w polskiej sprawie C-260/18”.

W dniu 3 stycznia 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok ws. K. i J. Dziubak p-ko Raiffeisen Bank International AG o ustalenie i zapłatę (sygn. XXV C 1255/17), który zawiera trzy punkty:

Po pierwsze, Sąd ustalił, że Umowa o Kredyt Hipoteczny zawarta dnia 17.11.2008 r. przez ww. Powodów z EFG Eurobank Ergasias S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce jest nieważna.

Po drugie, Sąd oddalił żądanie zasądzenia na rzecz Powodów określonej przez nich kwoty.

Po trzecie, Sąd zasądził na rzecz każdego z Powodów zwrot kosztów procesu.

Notatkę z ogłoszenia tego wyroku przygotowałem dzięki relacji internetowej z przebiegu posiedzenia przygotowanej przez Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu, która została opublikowana na stronie Stowarzyszenia w mediach społecznościowych.

Wyrok w tej sprawie, w zakresie ustalenia nieważności nie powinien być zaskoczeniem w świetle wyroku TS UE w sprawie C-260/18, a także zważywszy na dotychczasowe orzecznictwo dotyczące umów zawartych przez poprzednika Raiffeisen Bank International AG. Przykładowo, tylko w 2019 r. w następujących wyrokach Sąd Okręgowy w Warszawie stwierdził nieważność tego typu umowy:

  • wyrok z dnia 15.03.2019 r. XXV C 2/19
  • wyrok z dnia 19.06.2019 r. XXV C 763/19
  • wyrok z dnia 25.06.2019 r. XXV C 3142/18
  • wyrok z dnia 30.08.2019 r. XXV C 1037/19
  • wyrok z dnia 09.09.2019 r. XXV C 274/19
  • wyrok z dnia 19.09.2019 r. XXV C 353/19
  • wyrok z dnia 23.09.2019 r. XXV C 269/19
  • wyrok z dnia 23.09.2019 r. XXV C 889/19
  • wyrok z dnia 23.09.2019 r. XXV C 2883/18
  • wyrok z dnia 25.09.2019 r. XXV C 888/19

Z kolei, na mocy wyroku z dnia 30.12.2019 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (VI ACa 361/18) oddalił apelację Banku stwierdzając: „Utrzymanie tej umowy w obrocie byłoby nietrafne – wyjaśniał wyrok sędzia sprawozdawca Jacek Sadomski. – Ta umowa była sprzeczna z istotą stosunku zobowiązaniowego, gdyż zaprzeczała swobodzie zawierania umów. Dlatego, że tylko jedna strona określała jej warunki – dodał. – Nawet przeliczenie kredytu według kursu NBP nie naprawiłoby wadliwych klauzul umownych – podkreślił sędzia.” (źródło: „SA: Cała umowa frankowego kredytu hipotecznego jest nieważna„).

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 600 042 143e-mail: pawel@kawarski.com

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: