Pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego – uzasadnienie wyroku II C 1240/15

Paweł Kawarski        13 grudnia 2017        Komentarze (0)

W lipcowej notatce „Kolejny BTE obalony” sygnalizowałem wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga z dnia 28 lipca 2017 r., na mocy którego tytuł wykonawczy – bankowy tytuł egzekucyjny wystawiony przez Raiffeisen Bank Polska S.A. z klauzulą wykonalności – został pozbawiony wykonalności (II C 1240/15). Kilka dni temu otrzymałem ten wyrok z uzasadnieniem.

Zdaniem Sądu za pozbawieniem wykonalności przemawiało to, że kredyt nie był wymagalny, co z kolei wynikało z dwóch powodów:

  • oświadczenie o wypowiedzeniu umowy kredytowej zostało skierowane do jednego z małżonków na niewłaściwy adres (poprzedni adres zamieszkania, pomimo wiedzy o nowym adresie), oraz
  • oświadczenie o wypowiedzeniu nie zostało złożone przez osobę uprawnioną do reprezentowania Banku, ponieważ pełnomocnictwo tego pracownika nie zostało udzielone skutecznie (jedna z osób udzielających pełnomocnictwa nie była pełnomocnikiem Banku, gdyż sama uzyskała pełnomocnictwo później).

Sąd zaaprobował dopuszczalność konstrukcji kredytu indeksowanego powołując się na wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 stycznia 2016 r. (I CSK 1049/14), jednakże, kwestie związane z indeksacją kredytu nie miały znaczenia dla omawianego rozstrzygnięcia.

Wyrok jest prawomocny (żadna ze stron nie wniosła apelacji).

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 600 042 143e-mail: pawel@kawarski.com

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: