Prawo zatrzymania nadal obecne w orzecznictwie Sądu Apelacyjnego w Warszawie

Paweł Kawarski        29 grudnia 2023        Komentarze (0)

Po osiemnastu miesiącach od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2022 r. (XXIV C 83/20) ustalającego nieważność umowy kredytu hipotecznego i zasądzającego odnośne kwoty na rzecz powodów, w dniu 11 grudnia 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał wyrok w sprawie I ACa 1167/22 w wyniku rozpoznania apelacji i zarzutu zatrzymania pozwanego Banku.

Wyrok sądu drugiej instancji zmienił sytuację procesową na niekorzyść powodów przez to, że

  • oddalił powództwo o zapłatę odsetek ustawowych za opóźnienie od kwoty roszczenia głównego,
  • uwzględnił prawo zatrzymania zgłoszone przez pozwanego poprzez zastrzeżenie, że wypłata zasądzonej kwoty głównej nastąpi po zaofiarowaniu przez powodów na rzecz pozwanego Banku kwoty pierwotnego świadczenia albo zabezpieczeniu roszczenia o zwrot tej kwoty.

Sąd Apelacyjny nie czekał z wydaniem wyroku do dnia 14 grudnia 2023 r., na kiedy zaplanowano wydanie wyroku przez TSUE w sprawie C-28/22, który zgodnie z oczekiwaniami orzekł, że art. 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 dyrektywy 93/13 w związku z zasadą skuteczności należy interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie wykładni sądowej prawa krajowego, zgodnie z którą, przedsiębiorca może powołać się na prawo zatrzymania, jeżeli jego wykonanie powoduje utratę przez konsumenta prawa do uzyskania odsetek za opóźnienie od momentu upływu terminu nałożonego na danego przedsiębiorcę do wykonania zobowiązania umownego.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 600 042 143e-mail: pawel@kawarski.com

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: