Prawomocne postanowienie o zabezpieczeniu powództwa

Paweł Kawarski        21 września 2021        Komentarze (0)

W notatce z dnia 28 czerwca 2021 r.Czy jest możliwe zawieszenie spłat – stanowisko XXVIII Wydziału Cywilnego” informowałem o wydaniu na mój wniosek postanowienia o zabezpieczeniu powództwa (XXVIII C 5488/21).

Zabezpieczenie roszczenia o ustalenie nieważności umowy kredytu hipotecznego polega na unormowaniu praw i obowiązków stron postępowania na czas jego trwania poprzez „zwolnienie powodów z obowiązku dokonywania spłat rat kredytu, w wysokości i terminach wynikających z ww. umowy, w okresie od dnia 17 maja 2021 roku do dnia uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postępowanie w niniejszej sprawie”.

Tytułem uzupełnienia tej notatki, dzisiaj mogę poinformować, że powyższe postanowienie jest prawomocne na skutek oddalenia w dniu 20 września 2021 r. zażalenia Banku przez Sąd II instancji postanowieniem wydanym w postępowaniu XXVIII Cz 308/21. Publikuję to postanowienie w wersji elektronicznej.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 600 042 143e-mail: pawel@kawarski.com

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: