Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 7 maja 2021 r., III CZP 6/21, wraz z uzasadnieniem

Paweł Kawarski        05 sierpnia 2021        Komentarze (0)

Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów podjął w dniu 7 maja 2021 r. uchwałę III CZP 6/21:

  1. Niedozwolone postanowienie umowne (art. 3851 § 1 k.c.) jest od początku, z mocy samego prawa, dotknięte bezskutecznością na korzyść konsumenta, który może udzielić następczo świadomej i wolnej zgody na to postanowienie i w ten sposób przywrócić mu skuteczność z mocą wsteczną.
  2. Jeżeli bez bezskutecznego postanowienia umowa kredytu nie może wiązać, konsumentowi i kredytodawcy przysługują odrębne roszczenia o zwrot świadczeń pieniężnych spełnionych w wykonaniu tej umowy (art. 410 § 1 w związku z art. 405 k.c.). Kredytodawca może żądać zwrotu świadczenia od chwili, w której umowa kredytu stała się trwale bezskuteczna.
  3. Nadaje uchwale moc zasady prawnej.

Uchwała została podjęta w odpowiedzi na wniosek Rzecznika Finansowego.

W notatce Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 6 lipca 2021 r., III CZP 41/20, wspomniałem, że od 7 maja do 6 lipca 2021 r. Sąd Najwyższy nie opublikował uzasadnienia uchwały III CZP 6/21,

Dzisiaj, 5 sierpnia 2021 r., po blisko trzech miesiącach uzasadnienie tej uchwały zostało opublikowane na stronie Sądu Najwyższego.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 600 042 143e-mail: pawel@kawarski.com

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: