Ustawa o restrukturyzacji kredytów walutowych – uchwalona przez Sejm

Paweł Kawarski        09 sierpnia 2015        Komentarze (0)

5 sierpnia 2015 r. Sejm uchwalił ustawę o restrukturyzacji kredytów walutowych, której celem jest – w zamierzeniu wnioskodawców – zmniejszenie zobowiązań kredytobiorców będących zadłużonych z tytułu „walutowych kredytów mieszkaniowych” (a więc ogólnie w walutach obcych, nie tylko we frankach szwajcarskich).

Pomijając różnice między tą ustawą a jej pierwotną wersją objętą wnioskiem posłów wnioskodawców z 8 lipca 2015 r., o którym pisałem poprzednio, podstawowe cechy ustawy przedstawiają się następująco:

Restrukturyzację kredytu przeprowadza bank na wniosek kredytobiorcy.

Bank oblicza cztery wielkości:

(1)          kwotę kapitału kredytu pozostałego do spłaty w złotych – poprzez przeliczenie kredytu pozostałego do spłaty w walucie obcej wg kursu kupna NBP (z dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku),

(2)          hipotetyczną kwotę kapitału kredytu do spłaty w złotych – przy założeniu, że pierwotna umowa kredytowa dotyczyła kredytu w złotych, na warunkach analogicznych do warunków faktycznej umowy o kredyt mieszkaniowy walutowy,

(3)          sumę rat kapitałowo-odsetkowych spłaconych do dnia złożenia wniosku, wyrażoną w złotych – przeliczonych na złote wg kursu kupna NBP,

(4)          hipotetyczną sumę rat kapitałowo-odsetkowych obliczoną do dnia złożenia wniosku – przy założeniu, że pierwotna umowa kredytowa dotyczyła kredytu w złotych.

Zobowiązanie kredytobiorcy powstałe w wyniku restrukturyzacji walutowego kredytu mieszkaniowego stanowi suma kwot:

(2) + [(1) – (2)] + [(4) – (3)]

Zobowiązanie z tytułu kredytu mieszkaniowego wyrażone jest kwotą (2).

Bank umarza 9/10 kwoty wyrażonej różnicą między kwotą (1) i (2). W celu spłaty tego zobowiązania bank udzieli kredytu na okres pozostały do spłaty walutowego kredytu mieszkaniowego, oprocentowanego nie wyżej niż aktualna stopa referencyjna NBP.

Do skorzystania z ustawy będą kwalifikowali się kredytobiorcy, których jedyna nieruchomość ma powierzchnię użytkową nie przekraczającą 100 m2 dla lokalu mieszkalnego i 150 m2 dla domu jednorodzinnego. Warunek maksymalnej powierzchni nie dotyczy kredytobiorców wychowujących co najmniej tróje dzieci.

Powyższy projekt skierowano do Senatu w celu prowadzenia dalszych prac legislacyjnych. Prace te są niezbędne, aby wyjaśnić co najmniej wyjaśnić co najmniej znaczenie terminów zobowiązanie kredytobiorcy powstałe w wyniku restrukturyzacji oraz zobowiązanie z tytułu kredytu mieszkaniowego.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 600 042 143e-mail: pawel@kawarski.com

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: