Uzasadnienie wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 24 lutego 2021 r. (I ACa 327/20)

Paweł Kawarski        12 maja 2021        Komentarze (0)

Z uwagi na abdykację Sądu Najwyższego, poprzez uchylenie się w dniu 11 maja 2021 r. od podjęcia uchwały w sprawie III CZP 11/21, mam możliwość uzupełnienia notatki z 29 stycznia 2020 r., w której informowałem o wyroku Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim wydanym w dniu 27 stycznia 2020 r. w sprawie I C 416/16.

Strona powodowa, Bank R., wniosła apelację od tego wyroku. W dniu 24 lutego 2021 r.Sąd Apelacyjny w Szczecinie wydał wyrok, na mocy którego oddalił apelację powoda (I ACa 327/20).

Dzisiaj publikuję uzasadnienie wyroku Sądu drugiej instancji.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 600 042 143e-mail: pawel@kawarski.com

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: