Wyrok Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej z dnia 14 września 2022 r. (I C 1198/21)

Paweł Kawarski        15 września 2022        Komentarze (0)

Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej na mocy wyroku wydanego dnia 14 września 2022 r. (I C 1198/21) uznał, że umowa kredytu „waloryzowanego” (indeksowanego) (nazwa handlowa „MultiPlan”) jest nieważna i zasądził zwrot środków pobranych od kredytobiorcy w żądanej wysokości w wyniku uznania nieważności umowy kredytu, w oparciu o teorię dwóch kondykcji.

Wyrok jest zgodny z roszczeniami pozwu, z wyjątkiem późniejszej daty, od której zasądzono odsetki od pierwszej części roszczenia (od dnia doręczenia pozwu, nie od daty otrzymania wezwania przedsądowego, które zawierało inną podstawę prawną wezwania do zapłaty niż uznana w późniejszym wyroku, zdaniem Sądu uniemożliwiało to zasądzenie odsetek od tej daty). Druga część uwzględnionego roszczenia jest związana z rozszerzeniem powództwa w 2022 r. obejmującego środki wpłacone w latach 2020-2022.

Pozew został wniesiony 8 kwietnia 2021 r. do Sądu Okręgowego w Łodzi, który następnie przekazał sprawę do rozpoznania przez sąd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania powoda. Niezaskarżanie tego postanowienia, w porozumieniu z powodem, okazało się w praktyce dobrą decyzją, nie tylko z uwagi na satysfakcjonujący wyrok, lecz również ze względu na sprawność postępowania.

Publikuję sentencję i uzasadnienie.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 600 042 143e-mail: pawel@kawarski.com

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: