Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 3 czerwca 2022 r. (XII C 620/19)

Paweł Kawarski        03 czerwca 2022        Komentarze (0)

Sąd Okręgowy w Łodzi na mocy wyroku wydanego dnia 3 czerwca 2022 r. (XII C 620/19) uznał, że umowa kredytu „waloryzowanego” (indeksowanego) jest nieważna i zasądził zwrot środków pobranych od kredytobiorców w żądanej wysokości (nadpłata), w oparciu o teorię dwóch kondykcji.

Wyrok jest zgodny z roszczeniami pozwu, z wyjątkiem późniejszej daty, od której zasądzono odsetki (od dnia doręczenia pozwu, nie od daty otrzymania wezwania przedsądowego, które zawierało inną podstawę prawną wezwania do zapłaty niż uznana w późniejszym wyroku, zdaniem Sądu uniemożliwiało zasądzenie odsetek od tej daty).

Pozew został wniesiony 5 listopada 2019 r. Publikuję sentencję i uzasadnienie.

W innej sprawie p-ko temu samemu bankowi, również na tle umowy kredytu „waloryzowanego”, Sąd Okręgowy Łodzi na mocy wyroku wydanego dnia 27 kwietnia 2022 r. (I C 399/19) oddalił powództwo uznając, że przedmiotowa umowa nie zawiera klauzul niedozwolonych.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 600 042 143e-mail: pawel@kawarski.com

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: