grudzień 2016

Sąd Najwyższy: opłata egzekucyjna zawiera VAT

Paweł Kawarski        22 grudnia 2016        Komentarze (0)

Dzisiejsza notatka nie dotyczy bezpośrednio niedozwolonego charakteru umowy kredytu indeksowanego lub denominowanego, jednakże opisuje zagadnienie, które dotyczy kredytobiorców z tytułu tych kredytów, a także kredytobiorców złotowych, o ile w stosunku do nich prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Sąd Najwyższy podjął dnia 7 lipca 2016 r. uchwałę (III CZP 34/16): „Komornik sądowy, określając wysokość kosztów postępowania egzekucyjnego, […]

Postępowanie przed Rzecznikiem Finansowym – zmiany od 10 stycznia 2017 r.

Paweł Kawarski        20 grudnia 2016        Komentarze (0)

W nawiązaniu do notatki z 15 września 2016 r. „Postępowanie przed Rzecznikiem Finansowym” chciałbym zasygnalizować Czytelnikom, że 10 stycznia 2017 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 26 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Ustawa ma zastosowanie do rozwiązywania sporów konsumenckich, czyli sporów wynikających z umowy zawartej między konsumentem a przedsiębiorcą. Ustawę stosuje się […]