kredyt walutowy

Sejm zamyka drzwi do „Wydziału Frankowego” (na 5 lat)

Paweł Kawarski        01 lutego 2023        Komentarze (0)

W ostatnich dniach Sejm uchwalił n-tą reformę postępowania cywilnego, konkretnie: ustawę z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Relacja prasowa dotycząca tej nowelizacji. Z zagadnień bezpośrednio interesujących kredytobiorców zamierzających wystąpić z roszczeniami przeciwko bankom w związku z umowami kredytów indeksowanych, należy odnotować przepis przejściowy (art. […]

„Banki wykreowały te franki.”

Paweł Kawarski        29 października 2021        Komentarze (0)

W debacie publicznej dotyczącej kredytów indeksowanych lub denominowanych do walut obcych, w praktyce do franka szwajcarskiego, w praktyce nie zdarza się, aby którykolwiek bank przyznał, że w toku udzielania tych kredytów popełnił jakąś nieprawidłowość. Jednakże, jest jeden wyjątek. Otóż w podczas debaty „Ekonomiczne konsekwencje kredytów frankowych”, która została zorganizowana przez Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu i […]

Przy okazji wyznaczenia na dzień 2 września 2021 r. kolejnego posiedzenia w celu podjęcia przez Sąd Najwyższy uchwały w sprawie III CZP 11/21, możemy odnotować, że większość instytucji zajęła stanowisko w odpowiedzi na postanowienie z dnia 11 maja 2021 r.: Prezes Narodowego Banku Polskiego, Rzecznik Finansowy, Rzecznik Praw Dziecka, Rzecznik Praw Obywatelskich. Dlaczego napisałem „większość […]

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 6 lipca 2021 r., III CZP 41/20

Paweł Kawarski        06 lipca 2021        Komentarze (0)

W oczekiwaniu na uchwałę w sprawie III CZP 11/21, Sąd Najwyższy rozpatrzył w dniu 6 lipca 2021 r. w sprawie III CZP 41/20 kolejne pytania dotyczące sposobów rozliczeń świadczeń z nieważnej umowy kredytowej przedstawione przez Sąd Apelacyjny w Warszawie w drodze postanowienia z dnia 5 lutego 2020 r. (I ACa 333/19). Z uwagi na podjęte […]

Pytania do Izby Cywilnej Sądu Najwyższego (III CZP 11/21)

Paweł Kawarski        11 lutego 2021        Komentarze (0)

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska przedstawiła w dniu 29 stycznia 2021 r. wniosek o rozstrzygnięcie przez skład całej Izby Cywilnej Sądu Najwyższego zagadnień prawnych dotyczących kredytów z elementem walutowym: Czy w razie uznania, że postanowienie umowy kredytu indeksowanego lub denominowanego odnoszące się do sposobu określania kursu waluty obcej stanowi niedozwolone postanowienie umowne i nie […]